Bakgrundsbild: Foto: FreeImages.com/Bev Lloyd-Roberts
Korsbild: Foto: atirme
ALiCa: Foto: Privat

Bibelord

“Han samlade de tolv omkring sig och sade till dem: ”Vi går nu upp till Jerusalem, och allt som profeterna har skrivit om Människosonen skall gå i uppfyllelse. Han skall utlämnas åt hedningarna, de skall håna och skymfa honom och spotta på honom, och de skall prygla honom och döda honom, och på den tredje dagen skall han uppstå.” “

Lukasevangeliet kap. 18, vers 31-33.