Klicka på bilderna ovan för att läsa mer

Foton:
Krokus: BIld av Hans Linde från Pixabay
Församlingsbladet: Markbladet
Sidbakgrund: BIld av Selling of my photos with StockAgencies is not permitted från Pixabay

Bibelord

“Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.”

Johannes första brev, kapitel 2, vers 1-2