Klicka på bilderna ovan för att läsa mer

Foton:
Höstbild: FreeImages.com
Örby kyrka: Församlingens arkiv
Församlingsbladet: Markbladet
Bakgrund: Bild av Jill Wellington från Pixabay

Bibelord

”Jag väntar och hoppas att jag aldrig skall stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet skall våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den skall leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning”

Filipperbrevet kap. 1, vers 20-21.