Bibelord

“Denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från mig.”

Paulus andra brev till korintherna, kap. 4, vers 7.