Bibelord

”Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.”

1 Johannesbrevet, kapitel 4, vers 10