Bibelord

Jesus sade: “Jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er…”

Johannes evangelium kap. 16, vers 7.