Bibelord

“Jesus sade: ‘…gläd er över att era namn är upptecknade i himlen.'”

Lukasevangeliet kapitel 10, vers 20