Kör

Måndagsklubbens kör måndagar kl. 15.20-16.00
After Schools kör tisdagar kl. 15.45-16.15
Plats: Örby församlingshem.
Välkommen!

Ansvariga:
Pedagog Sofia Johansson, tel. 182 87, 070-757 27 23,
sofia.a.johansson@svenskakyrkan.se