barnenskene

Young Voices (för barn födda 2004-2007)
träffas onsdagar kl. 14.30-16.15 i Skene församlingshem.
Vi börjar med mellanmål, sedan sång och, för den som vill, pyssel.

Ansvarig: Organist Isa Arkstedt Broberg, tel. 0320-182 43 eller 070-733 28 73 eller
isa.e.arkstedt@svenskakyrkan.se