Begravning

Minnesbord
Det är få tillfällen som förändrar tillvaron för oss så radikalt som då en älskad person dör.
En begravning är en viktig angelägenhet för de flesta av oss människor. Det är ett tillfälle som kräver både omsorg och eftertanke.
För att undvika tveksamhet och svåra ställningstaganden bör var och en av oss i omtanke om våra närmaste ge uttryck för våra önskemål kring vår egen begravning, t ex genom att fylla i dokumentet ”Vita arkivet”.

Första kontakten

Många väljer att anlita en begravningsbyrå för att få hjälp med det praktiska kring en begravning. Begravningsbyrån meddelar församlingsexpeditionen. Församlingens präst tar snarast kontakt med närstående. Namn och telefonnummer till aktuella personer får prästen av begravningsbyrån.

Själaringning

Själaringning är idag främst en hedersbevisning för den döde och sker vanligtvis första vardagen efter dödsfallet.
Ringningen äger rum kl. 10 i Örby eller Skene kyrka, som är öppna för andakt och ljuständning.
Anmälan om själaringning går via begravningsbyrån till församlingen.

Samtal

Genom begravningssamtalet, när prästen träffar de närmast anhöriga, ges möjlighet att formulera tankar, känslor och frågor. Prästen lyssnar in de efterlevandes bilder av den döde och livshistoria. I samtalet lyfts också begravningsgudstjänstens innehåll och innebörd fram.

Tacksägelse

Tacksägelse sker i gudstjänst, oftast påföljande söndag, efter dödsfallet. Önskemål om lämplig söndag för tacksägelse lämnas till begravningsbyrån. Tacksägelsen läses upp som ett tillkännagivande om avlidna medlemmar i församlingen.

Kyrkomusik

Musiken är en viktig och självklar del av begravningsgudstjänsten. Musik och psalmsång skapar inte enbart samhörighet mellan deltagarna i gudstjänsten, utan de fungerar också som en förstärkning av det kristna hoppet i liv och död. Därför är det av största vikt att samråd äger rum mellan präst, kyrkomusiker och anhöriga, så att all sång och musik som framförs vid begravningsgudstjänsten blir en integrerad del av helheten.

Minnesstund
Vid minnesstunden får vi samlas till en måltidsgemenskap och tillsammans minnas den avlidna och ta ett steg vidare i en ny livssituation. Församlingshem finns till förfogande i Örby och Skene. Det kostar ingenting att låna lokalen för minnesstund.

“Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själv får av Gud kan trösta var och en som har det svårt.” (2 Kor. 1:3-4)

”Om vårt hjärta dömer oss kan vi inför Gud övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt” 1 Joh. 3:20