hand-4661763_1280

Bönedag

En bönedag har utlysts av ett trettiotal kristna ledare i Sverige.

På webbplatsen nationellbonedag.com skriver man:
“Situationen i vår värld och också i vårt land är mycket allvarlig. Pandemin ökar nu igen, nöden och behoven är stora. Låt oss vända oss till Gud i gemensam bön. Välkommen att vara med när många kristna i Sverige böjer knä, ber och fastar i rop till Gud…”
Man behöver inte ha någon extra samling, utan alla uppmanas att be där man är.
Sveriges kristna råd (SKR) har tagit fram en bön för denna tid. Läs den här.

Jesus säger: “Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.” Matteusevangeliet, kapitel 7, vers 7-8