hjalpromerhemma

Café i Skene församlingshem

torsdag 25 oktober kl. 15.00.
Marian Marenica, Rumänien,berättar om Marks Ekumeniska
Råds (MER) arbete bland romer i byn Viperesti.

Varmt välkommen!


Bild: www.mer-hjalpromerhemma.se