För att se möjliga dopdatum under våren 2016, klicka här

Dopet

Vad är dopet?

Dopet är ett av Kyrkans sakrament. Det betyder att dopet är något Gud vill ge oss, eftersom vi behöver det. Det som sker i ett sakrament kan vara svårt att förstå. Det handlar om tro.

När ska man döpas?

Det vanligaste i Svenska kyrkan är att man döps när man är nyfödd. Men man kan döpas när man är tonåring, när man är ”mitt i livet” eller när man är gammal – det spelar ingen roll. Dopet är alltid detsamma och det behöver inte upprepas, utan varar hela livet – och längre än så…

Varför döper kyrkan?

Jesus gav apostlarna befallningen att ”göra alla folk till lärjungar” genom att döpa och undervisa. Därför döper och undervisar kyrkan fortfarande.

Vad händer när man döps?

När man döps får man del av Påskens händelser: att Jesus dog, begravdes och lämnade graven levande på Påskdagens morgon. Allt det blir närvarande varje gång en präst öser vatten över den som ska döpas, för det har Jesus lovat. Vi kallar det att man blir ”född på nytt”.

Vart vänder jag mig?

Om du vill bli döpt eller om du vill låta döpa ditt barn eller om du undrar om och när du är döpt, kan du vända dig till 
orbyskeneforsamling@svenskakyrkan.se

Välkommen!

Se möjliga dopdatum under våren 2016 här

(Den som blir döpt blir därigenom även medlem i Svenska kyrkan och dess lokala församling, kyrkotillhörig.)


dopbarn

FOTO: LILIAN CARLSSON

1. Med vår glädje över livets under
och ett nyfött barn i våra händer
kommer vi till dig som gav oss livet,
kommer vi till dig som gav oss livet.

2. Med vår bävan inför okänd framtid
lägger vi vårt barn i dina händer.
Det som sker i dopet gör oss trygga,
det som sker i dopet gör oss trygga.

3. Med vår undran står vi i din närhet.
Du som bär och fyller universum
väntar på de små och tar emot oss,
väntar på de små och tar emot oss.

4. Genom dig, ditt verk, din kärleks vilja
har vi fötts på nytt till liv i Kristus,
till ett öppet liv i tro och tillit,
till ett öppet liv i tro och tillit.

5. Över tidens gränser lever alltjämt
dina löftesord vid dopets vatten.
Dopets ljus förblir när livet slocknar,
dopets ljus förblir när livet slocknar.

6. Mycket större än vad ord kan rymma
är den gåva du oss ger i dopet.
Herre, låt vår tro bli fylld av glädje,
Herre, låt vår tro bli fylld av glädje.

Psalm 383 i Svenska psalmboken