Församlingen

Församlingens viktigaste uppgift enligt kyrkoordningen är att

  • fira gudstjänst
  • bedriva undervisning
  • utöva diakoni och
  • mission

Huvudmålsättning för Örby-Skene församling:

Vi vill vara den lokala närvaron av Kristi världsvida kyrka och vill göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad.

Läs vår församlingsinstruktion här


korsetSkene

FOTO: TERÉSE BLIDÖ
Jesus, du är konung mitt ibland oss.
Du har makten i din hand.
Du har övervunnit allt det onda.
Du har lossat dödens band.
Du är konung, konung i all evighet,
du är konung, konung klädd i härlighet,
du är Konung, och din är äran i all evighet.
Å.Kvammen Sv text A Höglund CCLI 286593