breakfast-1835478_1920

Församlingsfrukost

för både män och kvinnor!
Lördag 17 november är det församlingsfrukost
i Örby församlingshem kl. 9-11.
Då kommer prästen Lars-Olof Stomnell, Varberg,
och talar om “Ordet – min glädje och fröjd”
Anmälan senast onsdag 14 november till 0320-480 66 eller
orbyskeneforsamling@svenskakyrkan.se
Varmt välkommen!