Kontakt med ansvarig personal, klicka här

Gravrättsinnehavare

I samband med begravningen skall dödsboet utse en
gravrättsinnehavare.stenarlov
En blankett skickas ut, där dödsboet meddelar vem eller
vilka som skall stå som gravrättsinnehavare. När dödsboet
bestämt gravrättsinnehavare, erhåller den eller dessa ett
gravbrev med uppgifter om vem/vilka som är innehavare,
vem/vilka som är gravsatta, när gravrättstiden löper ut,
gravens storlek m.m.
När det gäller skyltgravarna är det ofta så att gravrätten
har gått ut och ingen gravrättsinnehavare finns eller har
avlidit. Vill man då ha kvar graven, utser man en ny inne-
havare och debiteras förnyelseavgiften; 500 kr.
Utslaget på 25 år blir detta 20 kr/år, en överkomlig summa
för de flesta.

Tillbaka