Foto: Christian Almstedt

Söndagarnas gudstjänster i Örby-Skene församling sommaren 2020

Söndag 19 juli:
11.00 Friluftsgudstjänst på Skene församlingshems terrass, S-O Johansson.
15.00 Pilgrimsvandring med mässa med start vid Örby kyrka, Isa Arkstedt Broberg, S-O Johansson.
18.00 Mässa i Svenasjö kyrka, S-O Johansson.

Söndag 26 juli:
09.30 Gudstjänst i Örby kyrka, S-O Johansson.
11.00 Högmässa i Skene kyrka, S-O Johansson.
15.00 Friluftsgudstjänst för små och stora i Örby församlingshems trädgård, S-O Johansson.

Söndag 2 augusti:
09.30 Högmässa i Örby kyrka, Skredsvik.
11.00 Gudstjänst i Skene kyrka, Skredsvik.
18.00 Friluftsmässa utanför Svenasjö kyrka, Skredsvik.

Söndag 9 augusti:
09.30 Friluftsgudstjänst i Örby församlingshems trädgård, S-O Johansson.
11.00 Högmässa i Skene kyrka, S-O Johansson.
15.00 Gudstjänst för små och stora i Örby kyrka, Skredsvik.
18.00 Mässa i Svenasjö kyrka, Skredsvik.

Söndag 16 augusti:
09.30 Högmässa i Örby kyrka, Skredsvik.
11.00 Friluftsgudstjänst på Skene församlingshems terrass, Skredsvik.
15.00 Mässa för små och stora i Örby kyrka, S-O Johansson.
18.00 Gudstjänst i Svenasjö kyrka, S-O Johansson.

Söndag 23 augusti:
09.30 Friluftsgudstjänst i Örby församlingshems trädgård, S-O Johansson.
11.00 Högmässa i Skene kyrka, S-O Johansson.
18.00 Mässa i Svenasjö kyrka, S-O Johansson.

Foto: Christian Almstedt