Längre ner på denna sida finns tiderna för gudstjänster:

Alla gudstjänster sänds digitalt. Du når sändningarna här. OBS! Efter högmässorna är kyrkan öppen för den som vill ta emot nattvarden.
Vill du lämna en kollekt? Här kan du se kollektändamålen för kommande söndagar. Swishnumret är: 123 696 85 07. Skriv “Kollekt” på meddelanderaden. Det går också bra att lägga en kollekt i någon av bössorna i kyrkan när man kommer dit för att ta emot brödet och vinet.

2 söndagen efter trettondedagen, 17 januari:

10.00 Högmässa digitalt från Skene kyrka. Präst: Erik Alpner.
(Kyrkan öppen 11.15-12.15).

3 söndagen efter trettondedagen, 24 januari:

10.00 Ekumenisk gudstjänst, som Kinna församling leder, sänds digitalt. Komminister Markus Wallgren, Kinna församling, leder gudstjänsten och kyrkoherde Fredrik Gyllensvärd, Örby-Skene församling, predikar.
16.00 Högmässa digitalt från Örby kyrka. Präst: Magnus Skredsvik. (Kyrkan öppen 17.15-18.15 för att ta emot nattvarden).


Septuagesima, 31 januari:

10.00 Högmässa digitalt från Örby kyrka. Präst: Erik Alpner.
(Kyrkan öppen 11.15-12.15).

Kyndelsmässodagen, 7 februari:

10.00 Högmässa digitalt från Skene kyrka. Präst: Magnus Skredsvik.
(Kyrkan öppen 11.15-12.15).


Fastlagssöndagen, 14 februari:

10.00 Högmässa digitalt från Skene kyrka. Präst: Fredrik Gyllensvärd.
(Kyrkan öppen 11.15-12.15).