Helhetssyn

All vård ska idag bedrivas utifrån en helhetssyn; att vi är kroppsliga, själsliga och andliga/existentiella människor.
KROPP – vår kropp är inte frikopplad från resten av vårt väsen, mår vi dåligt i kroppen påverkas vi också till själ och ande och vår sociala roll kan förändras.
SJÄL – våra tankar och känslor kommer ur våra erfarenheter och vår livssituation. När vi mår dåligt till följd av till exempel stress påverkas också kroppen.
ANDLIG/EXISTENTIELL – när vi funderar över livet och alla dess “varför”-frågor som inte har något enkelt svar, eller något svar alls, sysslar vi med den andliga/existentiella delen av vår personlighet. Andliga/existentiella funderingar behöver uttryckas i ord inför någon som lyssnar. Annars kan det leda till att vi mår dåligt också till kropp och själ och det påverkar hur vi fungerar socialt.

Tillbaka till Sjukhuskyrkan