Foto: Magnus Aronson/IKON

Källansamling i Örby församlingshem

Söndag 12 mars kl. 16.00.
Prästen Carl-Magnus Adrian, Öxnevalla, talar om
“Martin Luther och kallelsen i vardagen”
Kvällsmat. Anmälan till kvällsmaten tel. 0320-480 66 senast onsdag 8 mars.

FOTO: MAGNUS ARONSON/IKON