Kollektändamål kommande söndagar:

Även om man firar gudstjänst hemma eller på annat sätt, kanske man vill lägga en kollekt. Swishnumret för kollekt är 123 696 85 07. Skriv “Kollekt” på meddelanderaden.

  • 19 juli: Församlingskollekt till Örby-Skene församlings diakonifond.
  • 26 juli: Rikskollekt till Svenska kyrkan i utlandet. Läs mer här.
  • 2 augusti: Församlingskollekt till Norea Sverige. Läs mer här.
  • 9 augusti: Församlingskollekt till drottning Silvias mödrahem i Rio. Läs mer här.
  • 16 augusti: Rikskollekt till Act Svenska kyrkan. Läs mer här.
  • 23 augusti: Stiftskollekt till Svenska kyrkans unga i Göteborgs stift. Läs mer här.
  • 30 augusti: Församlingskollekt till MER:s (Marks Ekumeniska Råd) arbete bland romer i Rumänien. Läs mer här.