red-429469

Kollektändamål kommande söndagar:

Även om man firar gudstjänst hemma eller på annat sätt, kanske man vill lägga en kollekt. Swishnumret för kollekt är 123 696 85 07. Skriv “Kollekt” på meddelanderaden.
Tänk på att skicka in din kollekt senast söndag kväll, så att den kommer med i redovisningen.

  • 18 oktober: Credo. Läs mer här.
  • 25 oktober: Stiftelsen Svenska kyrkans familjerådgivning i Göteborgs stift. Läs mer här.

Foto: Obsidain Photography från Pixabay