Kollektändamål kommande söndagar:

Även om man firar gudstjänst hemma eller på annat sätt, kanske man vill lägga en kollekt. Swishnumret för kollekt är 123 696 85 07. Skriv “Kollekt” på meddelanderaden.

  • 31 maj: Församlingskollekt till drottning Silvias mödrahem i Rio de Janeiro. Läs mer här.
  • 1 juni: Församlingskollekt till MER:s arbete bland romer i Rumänien. Läs mer här.
  • 7 juni: Rikskollekt till Act Svenska kyrkan. Läs mer här.
  • 14 juni: Stiftskollekt till Svenska sjömanskyrkan i Göteborgs stift. Kollektcirkulär kommer snart.