English

Ungdomskommuniteten Agapegården i Örby

Just nu bor det fem ungdomar i vår internationella ungdomskommunitet Agapegården i Örby Prästgård. Vill du flytta in också?

 

Är du mellan 19 – 30 år och skulle vilja dela vardagen tillsammans med andra ungdomar?

Här får du möjligheten att hjälpa till i församlingen och tjäna människorna med dina unika gåvor. Till kommuniteten vill vi bjuda in unga vuxna till att bo och bli inkluderade i vårt församlingsliv. Tillsammans delar man allt vad en vardag innebär med matlagning, städning, vardagsrum och gemenskap med bön och lovsång. Man kan säga att gården harett kollektiv-liknande boende med en andlig gemenskap. Som boende kommer får ni undervisning gemensamt och många tillfällen att använda det som ni lärt er tillsammans och individuellt.

Vi skulle vilja att du är intresserad utav människor och kan välkomna lokala ungdomar till de kvällar i veckan som huset öppnar upp till gemenskap. Här finns tillfälle till att fika, spela spel, samtala, fundera, studera bibeln och umgås. Tanken med de öppna kvällarna är att det skall få bli en naturlig plats för ungdomar att samlas på.

I församlingen pågår just nu ett projekt inom EU och Erasmus+ programmet, genom projektet “Agape 2018/2019” bor det fem stycken ungdomar från Tyskland och Österrike i kommuniteten. De kommer bo här fram till Augusti 2019.

Kom med du också och delta i gemenskapen, glöm inte att det bästa ligger framför!

Är du intresserad utav att få veta mer?
Kontakta vår ungdomsledare Paulina Johansson för mer information på:
paulina.johansson@svenskakyrkan.se eller 076-114 91 77.

Projektet Agape 2018/2019 medfinansierad av Erasmus+ – programmet för Europeiska unionen.

Agape kommer från grekiskan
och är ett utav tre ord som
betyder Kärlek. Agape är Guds
kärlek till människor, och
hur
människor ska älska Gud
och varandra villkorslöst.

Prästgårdens framsida

Prästgårdens framsida

Baksidan av Prästgården

Baksidan av Prästgården

logo_ce-sv-rvb-hr