christmas-1772395_640

Välkommen att binda din egen adventskrans!

Örby församlingshem tisdag 20 november kl. 18.00.
Vi tillhandahåller material till självkostnadspris.
Fika blir det också.
Anmäl dig senast fredag 16 november till 0320-480 66 (förs.exp.) eller till
orbyskeneforsamling@svenskakyrkan.se