Krissituationer

Kris innebär reaktioner inför något på livsvägen där våra tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att kunna hantera situationen. I krisen är det inte ovanligt att vi känner vanmakt. När smärtan i livet känns jobbig är du alltid välkommen att kontakta oss i sjukhuskyrkan.
Smärta i livet kan komma vid:
stenarlov
Förlust av närstående
Oro för egen sjukdom och död
Separation
Allvarlig kränkning
Olyckshändelse
Depression
Sjukskrivning
När livet inte blir som man har tänkt sig

Tillbaka till Sjukhuskyrkan

Gud, för dig är allting klart…

1. Gud, för dig är allting klart,
allt det dolda uppenbart.
Mörkret är ej mörkt för dig
och i dunklet ser du mig.

2. Läk mitt öga, att jag ser
hur du är i det som sker.
Där jag bäst behöver dig
är du allra närmast mig.

3. Och om jag ej mer förmår
gå i tro den väg du går,
led mig vid din fasta hand
steg för steg mot livets land.

4. När min tanke, tvivelstrött,
obetvingligt motstånd mött
och ej mera mäktar strid
– inneslut den i din frid.

5. All din nåd är öppen famn
och ditt namn en ljuvlig hamn.
Vad du vill är helighet,
men du är barmhärtighet.

Svensk psalm 217