seedlings-2708679_1280

Kvinnofrukost

Lördag, 24, blir det kvinnofrukost i Örby församlingshem kl. 9-11.
Katarina Granath, kyrkogårdsvaktmästare, berättar om “Ur ett litet frö – om växter, sådd och kraften i att odla”.
Obs! 25 platser. Anmälan senast 20 oktober till 0320-480 66 eller
orbyskeneforsamling@svenskakyrkan.se

Välkommen!

Bild av Jill Wellington från Pixabay