Freeimages.com/darkip

Kyrkbandet

Spelar du något instrument?
Kyrkbandet har som huvuduppgift att spela med i psalmer vid gudstjänster, framför allt i Skene kyrka, men även i andra kyrkor och utomhus.
Kyrkbandet övar onsdagar i jämna veckor kl. 17.00-18.30 i Skene kyrka.
Ta gärna med ditt instrument och kom och pröva! Anmäl dig gärna så att det finns noter. Välkommen!

Ansvarig: Kristina Quicklund, tel. 0708-11 39 03 eller