gravarAnsvarig personal

För administrationen kring våra begravningsplatser svarar
Mikael Bodén, mikael.boden@svenskakyrkan.se,
tel. 0320-182 83 måndag-fredag under tiden september-april. Under maj-augusti: 0320-480 66.
Förman för kyrkogård och begravningsplatser är
Jan Norrman, tel. 070-752 73 13


Kyrkogårdens gravar

En liten vägledning för Dig som undrar

Säkert har Du sett små skyltar på en del gravar
när Du besökt våra kyrkogårdar i församlingen.
Särskilt inför Allhelgonahelgen och påsk brukar
vi göra en större aktion och sätter då ut skyltarbegravning
på hela gravkvarter. ”Till denna grav saknar vi en
gravrättsinnehavare/kontaktperson. V.v. kontakta
vaktmästarna eller ring telefonnr…”, står det på
skyltarna.

Många blir då oroliga och tror kanske att man har
skött graven för dåligt eller gjort något annat fel.
Men det handlar inte alls om det. Det betyder
istället att vi saknar gravrättsinnehavare till just den
graven. Det handlar vanligen om äldre upplåtelser.

Före 1991 gick rätten automatiskt över till efterlevan-
de make, maka eller arvingar. Rätten till gravplatsen
kunde därför övergå i flera släktled utan att detta kom
till huvudmannens (församlingens) kännedom.

I och med begravningslagens tillkomst 1991, försöker
vi numera komplettera uppgifterna i gravböckerna så
att de skall innehålla aktuella uppgifter om innehavarna.
Bland annat då med skyltning av berörda gravar. Detta
tar dock tid och ju äldre gravarna är, desto svårare är
det att få tag i efterlevande till de gravsatta.

Det finns lite olika begrepp som kan vara bra att veta,
vad som gäller för en grav och dess administration:

Gravrätt
Gravrättsinnehavare
Gravskötsel