Foto: Rick Harris ©, CC-licens; www.flickr.com

Sjung i kör!

Örby kyrkokör övar ca två av tre måndagar i Örby församlingshem kl. 18.30.

Vill du vara med?

Kontakta körledare Anki Holmqvist,
tel. 0702-67 53 17 eller
anki.holmqvist@svenskakyrkan.se
för att få veta mer om övningar och uppsjungningar.
Välkommen!

Foto: Rick Harris ©, CC-licens; www.flickr.com