vattenfall

“När törsten möter källan”

Liselotte J. Andersson, evangelist och
författare till bl.a. Vårt enda hem är kärleken och Skatter dolda i mörkret,
kommer till Elimkyrkan i Skene torsdag 14 mars kl. 19.00
och talar om “När törsten möter källan”.

Välkommen!

Kvällen är ett samarrangemang mellan Elimförsamlingen och Örby-Skene församling