edobumba

Skene kyrkokör

Övningar tisdagar kl. 19.00
Ledare: Isa Arkstedt Broberg
tel. 0320-182 43, 0707-33 28 73
isa.e.arkstedt@svenskakyrkan.se
Prova-på-körsång-kvällar hösten 2013:
tisdagarna 24/9 och 1 /10 kl. 19-21
i Skene församlingshem
Varmt välkommen!

Örby kyrkokör

Övningar varannan måndag kl. 19.00
För info, kontakta körledare Anders Johammar,
tel. 0322-530 81 eller 0730-30 73 59,
andersjohammar@passagen.se

Barnkören i Örby

övning måndagar kl. 15.00-15.30
Ledare: Sofia Johansson,
tel. 0320-182 87,
sofia.johansson@orbyskeneforsamling.se

Lovsångsgruppen i Örby

Du som vill hjälpa till och leda i lovsång
är välkommen att sjunga med oss.
Vi samlas söndagar kl 9.15 i Örby kyrka
och övar inför gudstjänsten.
Välkommen oavsett om du kan vara med
en/några ggr/termin eller regelbundet!