Foto: Maria Lundin

Skene kyrka öppen:

Tisdagar kl. 17.30-19.30 är Skene kyrka öppen för andakt, stillhet, bön, samtal m.m.

Måndagsöppet i Skene församlingshem:

Måndagar kl. 15-17 (obs den nya tiden!) är Skene församlingshem öppet för gemenskap, fika eller bara vara.

Välkommen!

Frågor: Ring gärna diakonerna Gunilla Waltersdotter, tel. 0320-182 47
eller Lisa Wiklund, tel. 0320-182 44.