Välkommen till våra barngrupper!

(Barnkörer längst ner på denna sida)

Öppet Hus (föräldrar & barn)

Torsdagar kl. 09.30 – 11.30
Lek, pyssel, sångstund, andakt, fika, prat och skratt.
Ledare är Agnetha Häggander (tel. 0320-182 84) och Christina Alexandersson (tel. 0320-182 88)
Plats: Örby församlingshem
Ansvarig: pedagog Sofia Johansson,
tel. 182 87, 070-757 27 23,
sofia.a.johansson@svenskakyrkan.se

Måndagsklubben (för barn födda 2008-2010)

Måndagar kl. 16.00-17.15
Ledare är Sofia Johansson
Plats: Örby församlingshem
Ansvarig: pedagog Sofia Johansson,
tel. 182 87, 070-757 27 23,
sofia.a.johansson@svenskakyrkan.se

After school (för barn födda 2005-2007)

Tisdagar kl. 15.30-17.30 (Vi hämtar på fritids
Ledare är Sofia Johansson
Plats: Örby församlingshem
Ansvarig: pedagog Sofia Johansson,
tel. 182 87, 070-757 27 23,
sofia.a.johansson@svenskakyrkan.se

PAX (för barn födda 2011-2012)

Torsdagar kl. 14.15-16.15. Hämtning erbjuds på Ekgården/Örby förskolor, Örby fritids ca kl. 13.45. Barnen får mellanmål i församlingshemmet.
Ledare är Sofia Johansson och Christina Alexandersson
Plats: Örby församlingshem
Ansvarig: pedagog Sofia Johansson,
tel. 182 87, 070-757 27 23,
sofia.a.johansson@svenskakyrkan.se


Torsdagsgruppen (för barn födda 2004-2010)

Torsdagar kl. 17-18.30
Ledare är Jenny Hidland
Plats: Örby församlingshem
Ansvarig: pedagog Sofia Johansson,
tel. 182 87, 070-757 27 23,
sofia.a.johansson@svenskakyrkan.se

Söndagsskolan (för barn i alla åldrar)

Varje söndag under gudstjänsten i Örby kyrka kl. 10.00.
Det går bra att komma även enstaka gånger.
Ansvarig: pedagog Sofia Johansson,
tel. 182 87, 070-757 27 23,
sofia.a.johansson@svenskakyrkan.se

BARNKÖRER i Örby

Måndagar:
Kör-lek kl. 15.20-16.00 (för barn födda 2008-2010)

Vi sjunger, dansar och leker med musik. Ibland tar vi fram rytminstrument och blir en orkester.
Vi sjunger och spelar på gudstjänsterna för Små & Stora.
Ansvarig ledare: Sofia Johansson,
tel. 182 87, 070-757 27 23,
sofia.a.johansson@svenskakyrkan.se

Tisdagar:
Örby barnkör kl. 15.45-16.15
(för barn födda 2005-2007)

En kör för dig som gillar att sjunga och röra dig till musik.
Du får träffa andra sångsugna barn och lära dig nya sånger.
Vi sjunger dessutom i gudstjänsten ca tre gånger per termin.
Ibland åker vi på läger.
Ansvarig ledare: Sofia Johansson,
tel. 182 87, 070-757 27 23,
sofia.a.johansson@svenskakyrkan.se