Musikal i Örby kyrka
hostlovsoppet
ansiktsmalning

Välkommen till våra barngrupper!

(Barnkörer längst ner på denna sida)


Öppet Hus (föräldrar & barn)

Torsdagar kl. 09.30 – 11.30
Lek, pyssel, sångstund, andakt, fika, prat och skratt.
Ledare är Agnetha Häggander (tel. 0320-182 84) och Christina Alexandersson (tel. 0320-182 88)
Vårstart 2019: torsdag 24 januari
Plats: Örby församlingshem

Ansvarig: pedagog Sofia Johansson,
tel. 182 87, 070-757 27 23,
sofia.a.johansson@svenskakyrkan.se

Måndagsklubben (åk. 1 – 3)

Måndagar kl. 15.20 – 17.15 Hämtning erbjuds på fritids.
Ledare är Sofia Johansson
Vårstart 2019: måndag 21 januari
Plats: Örby församlingshem

Ansvarig: pedagog Sofia Johansson,
tel. 182 87, 070-757 27 23,
sofia.a.johansson@svenskakyrkan.se

After School (åk. 4 – 5)

Tisdagar kl. 15.30 – 17.30
Ledare är Sofia Johansson
Vårstart 2019: tisdag 22 januari
Plats: Örby församlingshem

Ansvarig: pedagog Sofia Johansson,
tel. 182 87, 070-757 27 23,
sofia.a.johansson@svenskakyrkan.se

After School Plus (åk. 6 – 7)

Tisdagar kl. 15.30 – 17.30
Vårstart 2019: tisdag 22 januari
Plats: Agapegården (Örby prästgård)

Ansvarig: pedagog Sofia Johansson,
tel. 182 87, 070-757 27 23,
sofia.a.johansson@svenskakyrkan.se

PAX (för barn födda 2012 – 2013)

Torsdagar kl. 14.00 – 16.15. Hämtning erbjuds på Ekgården/Örby förskolor, Örby fritids. Barnen får mellanmål i församlingshemmet.
Ledare är Sofia Johansson och Christina Alexandersson
Vårstart 2019: torsdag 24 januari
Plats: Örby församlingshem

Ansvarig: pedagog Sofia Johansson,
tel. 182 87, 070-757 27 23,
sofia.a.johansson@svenskakyrkan.se

Torsdagsgruppen (för barn födda 2004 – 2011)

Torsdagar kl. 17 – 18.30
Ledare är Jenny Hidland
Vårstart 2019: tisdag 22 januari
Plats: Örby församlingshem

Ansvarig: pedagog Sofia Johansson,
tel. 182 87, 070-757 27 23,
sofia.a.johansson@svenskakyrkan.se

Söndagsskolan (för barn i alla åldrar)

Varje söndag under gudstjänsten i Örby kyrka kl. 10.00.
Det går bra att komma även enstaka gånger.
Vi har två åldersindelade grupper: 1 – 6 år samt 7 år och uppåt.
Söndagsskolan håller på året runt
Ansvarig: pedagog Sofia Johansson,
tel. 182 87, 070-757 27 23,
sofia.a.johansson@svenskakyrkan.se

BARNKÖRER i Örby

Måndagar:
Körlek kl. 15.20 – 16.00 (för barn födda 2009 – 2012)

Vi sjunger, dansar och leker med musik. Ibland tar vi fram rytminstrument och blir en orkester.
Vi sjunger och spelar på gudstjänsterna för Små & Stora.
Vårstart 2019: måndag 21 januari
Plats: Örby församlingshem

Ansvarig ledare: Sofia Johansson,
tel. 182 87, 070-757 27 23,
sofia.a.johansson@svenskakyrkan.se

Tisdagar:
Örby barnkör kl. 15.45 – 16.10
(för barn födda 2005 – 2008)

En kör för dig som gillar att sjunga och röra dig till musik.
Du får träffa andra sångsugna barn och lära dig nya sånger.
Vi sjunger dessutom i gudstjänsten ca tre gånger per termin.
Ibland åker vi på läger.
Vårstart 2019: tisdag 22 januari
Plats: Örby församlingshem

Ansvarig ledare: Sofia Johansson,
tel. 182 87, 070-757 27 23,
sofia.a.johansson@svenskakyrkan.seFoto:
Lilian Carlsson
Kyrkans Arkiv
Terése Blidö