Orgelandakt vid helgsmålsringning i Örby kyrka
lördag 21 november kl. 18.00

Organist Stefan Gustafsson spelar
musik av bl.a. Théodore Dubois.

Präst: Magnus Skredsvik.

Välkommen!

Foto: Örby kyrkas orgel; Kyrkans arkiv