Prästens själavård

Både präster och diakoner i vår församling är tillgängliga för själavård, alltså enskilda samtal. Dessa samtal kan handla om allt möjligt som tynger hjärtat och som man vill dela med en medmänniska och gemensamt innesluta i bön.
Ibland kan livskriser tvinga fram behovet av själavård, men man kan också söka själavård regelbundet såsom en slags andlig friskvård.

Inom själavården finns det sådant är specifikt prästerlig uppgifter. Hit hör för det första bikten, som innebär att man får bekänna sina synder inför prästen, som sedan på Guds uppdrag ger Guds förlåtelse. I detta sammanhang är det tryggt att veta att prästen i all själavård har absolut tystnadsplikt och därför aldrig under några omständigheter får avslöja en bikthemlighet.

Det andra är möjlighet att få förbön med smörjelse av olja. Detta grundar sig på Jakobs brev 5:14 och innebär att prästen ber för en särskild sjukdom eller svaghet (vilket kan vara både av själslig, kroppslig och andlig art) och som ett stöd för tron smörjer ett kors på pannan (och ibland även händerna). Genom denna bönehandling knyter Gud sina löften om att ge oss hälsa tillbaka eller lindring och styrka i lidandet.

För det tredje kan prästen komma med sjukkommunion. Det innebär att prästen kan komma med nattvard till dem som inte har möjlighet att själva komma till kyrkans gudstjänster. Om de sjuka och gamla inte själva kan höra av sig till prästen, är vi tacksamma om vi genom släktingar och vänner får en påminnelse om vilka som skulle tänkas vilja ha sjukkommunion.

Kontaktuppgifter till prästerna hittar du här
Kontaktuppgifter till diakonerna hittar du här