Sjukhuskyrkan vid SÄS Skene

Sjukhuskyrkans symbol – det blommande korset – talar om hopp. En blomma växer ur en avhuggen stam. En bild för att det brutna kan bli helt. Också ur det hopplösa och mörka kan nytt liv växa fram.

Vi, som arbetar inom Sjukhuskyrkan, är till för dig som är patient eller närstående, men även för dig som har ditt dagliga arbete på sjukhuset.
Sjukhuskyrkans personal är liksom all personal på sjukhuset bunden av tystnadsplikt/sekretess. Inga journaler förs över samtalen med dem som besöker oss.

Sjukhuskyrkan i Skene:

  • erbjuder stöd, själavård, enskilda samtal, förbön och bikt
  • firar veckomässa varje torsdag kl. 12.00 (se Markbladet)
  • erbjuder enskild nattvard hos patienter
  • förmedlar kontakt med hemförsamlingar och företrädare för andra religioner
  • medverkar i utbildningssammanhang och personalgrupper

Andaktsrummet är öppet…

Samtalsrum

För att boka samtalstid eller kontakta oss sker det enklast via telefon:

Sjukhusdiakon Gunilla Waltersdotter, tfn 0320-77 91 02

Sjukhuspräst Erland Hellaeus, tfn 0320-77 92 02

 
sjukhuskansymbol

Symbolens betydelse

Sjukhuskyrkans symbol består av en symbol för liv, hälsa och tro på uppståndelsen.
Ur det brustna kan något nytt växa fram.
Det mjuka korset som omsluter blomman visar att vi är inneslutna i Guds omsorg och kärlek. Symbolen, framställd av konstnären Lars Eklund, används av Sjukhuskyrkan i hela Norden.

Helhetssyn
Krissituation