Sjukhuskyrkan vid SÄS Skene

Under våren 2020 kommer en stor förändring att äga rum när det gäller sjukhuskyrkan. mer information om detta kommer så småningom på denna sida.
För frågor i nuläget, kontakta diakon Lisa Wiklund, tel. 0320-182 44 eller sms 076-282 84 89 eller

>lisa.wiklund@svenskakyrkan.se