hopp

Gudstjänster för små och stora söndag 19 maj

Skene kyrka

Kl. 11.00 Gudstjänst för små och stora i Skene kyrka.
Barngrupperna medverkar. Drama för barnen i gudstjänsten.
Präst: Erland Hellæus.
Vårfest och terminsavslutning för våra
barngrupper efter gudstjänsten.

Alla varmt välkomna!

Örby kyrka

Kl. 16.00 Gudstjänst för Små & Stora med musikalen: “Luthers ungar”
med barnkören, Örby kyrkokör och instrumentalister.
Präst: Göran Landgren. Efter gudstjänsten serveras korv & bröd och fika i prästgårdsträdgården.
Ansiktsmålning utlovas också…

Alla varmt välkomna!

Bild av Denise Husted från Pixabay