Dukat till sopplunch i Skene församlingshem

Välkommen till våra soppluncher i vår:
– en stunds gemenskap vid lunchbordet!

Örby församlingshem:
Torsdag 21 februari kl. 12.00

Påsklunch Skärtorsdag 18 april kl. 12.00 (Obs anmälan)
Se mer info i församlingsbladet eller annons i Markbladet

Skene församlingshem:
Tisdag 26 februari kl. 12.00
Tisdag 26 mars kl. 12.00
Tisdag 30 april kl. 12.00

Foto: Dukat till sopplunch i Skene församlingshem. Kyrkans arkiv.