Dukat till sopplunch i Skene församlingshem

Välkommen till våra soppluncher
– en stunds gemenskap vid lunchbordet!

Örby församlingshem:
Torsdag 6 september kl. 12.00

OBS! Torsdag 18 oktober kl. 12.00. Ändrat datum!

Torsdag 15 november kl. 12.00

Skene församlingshem:
Tisdag 25 september kl. 12.00
Tisdag 30 oktober kl. 12.00
Tisdag 27 november kl. 12.00

Foto: Dukat till sopplunch i Skene församlingshem. Kyrkans arkiv.