ett_ljus

Taizéandakt i Skene kyrka

Fredag 1 november kl. 18.00.
En stilla gudstjänst med enkel musik, stillhet, levande ljus.
Präst: Magnus Skredsvik.

Välkommen!