Taizémässa i Skene kyrka

Fredag 2 februari kl. 19.00.
Med vittnesbörd av Isak Sperling:
“Hur jag fick en nära relation med Gud”.
En stilla gudstjänst med enkel musik, stillhet, levande ljus.

Välkommen!

Vill du vara med och sjunga stämmor eller
spela ett instrument under Taizémässan?

Vi övar sång och spel 17.45. Välkommen Du som vill!!