korset

Vägen till korset

Under tiden 20 mars-10 april firar vi
varje onsdag kl. 19 i Örby kyrka en gudstjänst
som vi kallar Vägen till korset. Där får vi
stanna till inför Jesu sista vecka före sin död på korset.
I år kommer vi att läsa och reflektera över Johannesevengeliets
beskrivning av denna vecka.

Varmt välkommen!