Vägen till korset

Jesus pa korset
Under tiden 28 februari-21 mars firar vi varje onsdag kl. 19 i Örby kyrka en gudstjänst som vi kallar Vägen till korset. Där får vi stanna till inför Jesu sista vecka före sin död på korset. I år kommer vi att läsa och reflektera över Lukasavengeliets beskrivning av denna vecka:

  • 28/2: Lukasevangeliet kap. 22, v. 1-38 Tema: Vännen när vännerna sviker
  • 7/3: Lukasevangeliet kap. 22, v. 39-53 Tema: Guds väg
  • 14/3: Lukasevangeliet kap. 22, v. 54-71 Tema: Föraktad men trygg
  • 21/3: Lukasevangeliet kap. 23, v. 1-25 Tema: Dom och benådning

Varmt välkommen!