1129581

Vid nattvardsfirandet:

En tid framöver kommer vi att tillämpa följande:

  • Fridshälsning: Vi önskar varandra Herrens frid utan handslag eller annan kroppskontakt.
  • Bröd och vin: Prästen lämnar brödet till dig i handen och du doppar själv brödet i vinet. Prästen är noga med handhygienen. Vill du bara ta emot brödet, går det också bra. Vill du inte ta emot bröd och vin, går det bra att ta emot välsignelsen. I så fall lägger du din högra hand på din vänstra axel. Det är en signal som prästen förstår.

Välkommen till nattvardsbordet!

Foto: Magnus Aronson/IKON