crocus-3032041_1920

Information

Vi försöker hålla oss uppdaterade om och följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten.

Våra diakoner och präster finns tillgängliga på telefon för den som vill ha kontakt. Här hittar du kontaktuppgifter.

Vi fortsättar att fira huvudgudstjänster i våra kyrkor, här kan du läsa hur vi gör vid nattvardsfirandet för att begränsa smittspridning.
Barnverksamheten och konfirmandverksamheten pågår som vanligt så länge skolorna är öppna.

Här kan du läsa ett brev från biskopen Susanne Rappman med anledning av läget.

Av omsorg om varandra uppmanar vi alla
– att vara noga med handhygienen
– att inte hälsa på varandra med handslag eller annan kroppskontakt
– att inte delta i våra verksamheter eller gudstjänster om man känner förkylningssymptom

Följande arrangemang ställs in med anledning av situationen:
30-31 mars: Påskvandringen för åk. 3 i Örby församlingshem ställs in.
4 april: Kvinnofrukost och mansfrukost ställs in.
9 april: Påsklunchen i Örby församlingshem ställs in.
10 april: Johannespassionen i Örby kyrka.
19 april: Komminister Erland Hellæus avgår med pension 1 maj 2020. Avslutningsgudstjänsten 19 april och efterföljande fest skjuts dock fram tills vidare.

Denna lista kommer att uppdateras allteftersom.

Foto: Pixabay