Soluppgången i Örby 2020-10-13 Tore Svensson

Uppdaterat måndag 11 januari

Församlingens verksamhet med ändrade restriktioner

Vi har levt med coronaviruset en längre tid nu. Och då smittspridningen åter har ökat så har flera skärpta restriktioner införts i stort sett i hela vårt land. Med start den 10 januari har restriktionerna skärpts ytterligare, med bl.a. offentliga sammankomster där högst 8 personer tillåts.
Detta påverkar vår församlings arbete på flera sätt där gudstjänstliv och större delen av våra verksamheter behöver anpassa sig till den nya situationen. Då ingen vet hur smittspridningen utvecklar sig kan restriktioner ändras på kort varsel vilket gör att det som sägs idag, i morgon kan se annorlunda ut. Därför är det viktigt att vara uppdaterad.
Men vi får komma ihåg att vårt uppdrag som församling är detsamma trots pandemin. Och vår Gud är densamme. Segerns och livets Herre. Han som håller hela tillvaron i sina händer.

Pga. de ändrade restriktionerna sker nu följande:

Vi firar endast digitala gudstjänster. Här når du dem. Tiderna för gudstjänst når du Här “>här. När det firas  mässa, finns det möjlighet att ta emot nattvarden i kyrkan under 1 timma efter sänd gudstjänst. Mottagandet av nattvarden sker genom att prästen doppar oblaten i vinet och släpper den sedan i personens hand.

Mässorna för riskgrupper samt veckomässor startar igen 14 januari. Anmälan som vanligt dagen före till 0320-182 82 eller 0320-182 80 eller via mejl till orbyskeneforsamling@svenskakyrkan.se

Både Skene och Örby kyrkor är ofta öppna för bön, stillhet, ljuständning m.m. Alla är varmt välkomna in i kyrkan! Se här för tider.

• Barn- och vuxenverksamheten fortsätter sin paus.

• Vill du ha samtal med en präst eller diakon? Tveka inte att höra av dig via telefon eller mail. Här hittar du kontaktuppgifter.

• Önskar du hemkommunion (ta emot nattvarden i hemmet), kontakta då någon utav församlingens präster. Här hittar du kontaktuppgifter.

• Under advent producerades en adventskalender av arbetslaget: Ett kort filmklipp för varje dag. Klippen finns på Facebook, som du når här