Sidan uppdaterad 2020-07-08

Information

Vi försöker hålla oss uppdaterade om och följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten.
Diakon och präst finns tillgängliga på telefon för den som vill ha kontakt. Här hittar du kontaktuppgifter.

Sommarprogram utomhus

Välkommen till församlingens sommarprogram, som i år äger rum utomhus. Sex torsdagskvällar kl. 19.00. Programmet ser du här. Ingen anmälan behövs.
Vi kommer att se till att inte fler än 50 personer samlas samt att avstånd hålls.

Senast inspelade gudstjänst finns att se här.

En andakt inför söndag 12 juli (Apostladagen) finns att lyssna på här. Medverkar gör Gunilla Waltersdotter, Stefan Gustafsson, Sven-Olof Johansson, Christina Andersson och Sofia Johansson.

Gudstjänster firas nu återigen i församlingens kyrkor med högst 50 deltagare. Varje söndag blir det även en friluftsgudstjänst.

Apostladagen, 12 juli:

Örby:
09.30 Friluftsgudstjänst i Örby församlingshems trädgård, S-O Johansson.
15.00 Gudstjänst för små och stora i Örby kyrka, S-O Johansson.

Skene:
11.00 Högmässa i Skene kyrka, S-O Johansson.

Tänk på att inte delta om du har förkylningssymptom!

Mässa för den som är i riskgruppen

Mässa för den som är i riskgruppen kommer att firas enligt följande:

  • Skene församlingshems terrass: torsdag 9 juli kl. 10.30, S-O Johansson.
  • Örby församlingshems trädgård: torsdag 16 juli kl. 10.30, S-O Johansson.
  • Skene församlingshems terrass: torsdag 23 juli kl. 10.30, S-O Johansson.

OBS! Till dessa mässor behöver man anmäla sig senast dagen före till församlingsexpeditionen på tel. 0320-182 82 eller 0320-480 66 eller till orbyskeneforsamling@svenskakyrkan.se” Högst 15 deltagare varje gång.

Kollekt

Även om man firar gudstjänst hemma eller på annat sätt, kanske man vill lägga en kollekt. På söndag 12 juli går kollekten till Act Svenska kyrkan. Läs mer här.
Swishnumret för kollekt är 123 696 85 07. Skriv “Kollekt” på meddelanderaden. Obs! Tänk på att skicka in kollekten under söndagen eller helgdagen för att den ska komma med i kollektredovisningen.

Digitalt bibelstudium

Här finns nu bibelstudium nr 10 över Efesierbrevet med tidigare kyrkoherden Göran Landgren. Samtalsfrågorna kommer lite senare denna gång. De tidigare, nr 1-9, finns längre ner i flödet på sidan.

Församlingen vill gärna erbjuda en digital bibelstudie- och bönegrupp. Är du intresserad? Kontakta komminister Magnus Skredsvik (se kontaktuppgifter ovan).


Biskop Susanne Rappmann har skrivit följande:
”Så ett råd som jag aldrig kunde drömma om att jag skulle ge: Jag vill uppmana dig som tillhör någon av riskgrupperna och/eller dig som är över 70 år att följa Folkhälsomyndighetens råd och stanna hemma! Kom inte till gudstjänster eller andra verksamheter. Jag vädjar till dig som är kyrkvärd, körsångare, emeriti präst, förtroendevald, ungdomsledare, anställd, trogen gudstjänstfirare. Du är en ovärderlig del av kyrkan! Men just nu bör du stanna hemma, inte bara för din egen skull, utan för dina medmänniskors skull.”
Här kan du läsa ett tidigare brev från biskop Susanne Rappmann med anledning av läget.


Av omsorg om varandra uppmanar vi alla
– att vara noga med handhygienen
– att inte hälsa på varandra med handslag eller annan kroppskontakt
– att stanna hemma om man känner förkylningssymptom
– att tänka på att hålla avstånd i mötet med andra människor

Foto: Bild av Jill Wellington från Pixabay