Soluppgången i Örby 2020-10-13 Tore Svensson

Uppdaterat måndag 23 november

Församlingens verksamhet med ändrade restriktioner

Vi har levt med coronaviruset en längre tid nu. Och då smittspridningen åter har ökat så har flera skärpta restriktioner införts i stort sett i hela vårt land. Med start den 24 november och 4 veckor framåt skärps restriktionerna ytterligare, med bl.a. offentliga sammankomster där högst 8 personer tillåts.

Detta påverkar vår församlings arbete på flera sätt där gudstjänstliv och större delen av våra verksamheter behöver anpassa sig till den nya situationen. Då ingen vet hur smittspridningen utvecklar sig kan restriktioner ändras på kort varsel vilket gör att det som sägs idag, i morgon kan se annorlunda ut. Därför är det viktigt att vara uppdaterad.
Men vi får komma ihåg att vårt uppdrag som församling är detsamma trots pandemin. Och vår Gud är densamme. Segerns och livets Herre. Han som håller hela tillvaron i sina händer.

Pga. de ändrade restriktionerna sker nu följande:

Vi firar endast digital mässa kl. 10.00 varje söndag i advent. 1:a och 3:e från Örby kyrka, 2:a och 4:e från Skene kyrka. OBS! Efter mässan är kyrkan öppen kl. 11.15-12.15 om man vill komma och ta emot nattvarden. Mottagandet av nattvarden sker genom att prästen doppar oblaten i vinet och släpper den sedan i personens hand.

• Vid den digitala mässan i Örby på 1:a i Advent kommer nye komministern Erik Alpner att tas emot.

• På 1:a i Advent kommer Musik i Advent att sändas digitalt från Örby kyrka kl. 16.00

• Inför varje söndag kommer en andakt att läggas ut på fredagen.

• Under advent kommer också en adventskalender att produceras av arbetslaget: Ett kort filmklipp för varje dag. Kommer att läggas ut på Facebook.

Du når alla dessa sändningar via länk på vår hemsida.

Mässorna för riskgrupper fortsätter som tidigare, varannan torsdag i Örby kyrka och varannan i Skene kyrka kl. 10.30. Max 8 personer får delta.
Veckomässor kommer att firas varje torsdag kl. 18.15, även här blir det varannan i Skene och varannan i Örby. Max 8 personer får delta. Nu krävs anmälan till båda dessa mässor senast dagen innan till expeditionen 0320-182 82, 182 80 eller orbyskeneforsamling@svenskakyrkan.se

  • Torsdag 26 november: 10.30 Mässa för riskgrupper i Örby kyrka. 18.15 Veckomässa i Skene kyrka
  • Torsdag 3 december: 10.30 Mässa för riskgrupper i Skene kyrka. 18.15 Veckomässa i Örby kyrka
  • Torsdag 10 december: 10.30 Mässa för riskgrupper i Örby kyrka. 18.15 Veckomässa i Skene kyrka
  • Torsdag 17 december: 10.30 Mässa för riskgrupper i Skene kyrka. 18.15 Veckomässa i Örby kyrka

Skene kyrka är öppen för stillhet och bön tisdagar kl. 17.30-19.30

Örby kyrka är öppen för stillhet och bön torsdagar kl. 15.00-17.00

• Barn- och vuxenverksamheten tar nu en paus.

• Vill du ha samtal med en präst eller diakon? Tveka inte att höra av dig via telefon eller mail. Här hittar du kontaktuppgifter.

• Önskar du hemkommunion (ta emot nattvarden i hemmet), kontakta då någon utav församlingens präster. Här hittar du kontaktuppgifter.