coronamassaskene

Sidan uppdaterad 2020-06-02

Information

Känner du någon som inte kommer åt hemsidan och skulle behöva få information via brev hem? Kontakta i så fall kanslist Christina Andersson, tel. 0320-182 82 eller christina.r.andersson@svenskakyrkan.se

Vi försöker hålla oss uppdaterade om och följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten.

Våra diakoner och präster finns tillgängliga på telefon för den som vill ha kontakt. Här hittar du kontaktuppgifter.

Ungdomskvällarna pågår som vanligt så länge skolorna är öppna.

Andakten inför Pingst finns att lyssna på här. Medverkar gör Magnus Skredsvik, Isa Arkstedt Broberg och Gunilla Waltersdotter.

Gudstjänster börjar nu återigen att firas i församlingens kyrkor. Det kommer dock varje söndag även att bli en friluftsgudstjänst.

Heliga Trefaldighets dag 7 juni:

Örby:
09.30 Friluftsgudstjänst i Örby församlingshems trädgård, Skredsvik.
15.00 Familjegudstjänst i Örby kyrka, Skredsvik.

Skene:
11.00 Högmässa i Skene kyrka, Skredsvik.

Vi kommer att se till att inte fler än 50 personer samlas samt att avstånd hålls. Tänk på att inte delta om du har förkylningssymptom!

Mässa för den som är i riskgruppen

Mässa för den som är i riskgruppen kommer att firas enligt följande:

  • Skene församlingshems terrass: tisdag 9 juni kl. 10.30, S-O Johansson.
  • Örby församlingshems trädgård: torsdag 18 juni kl. 10.30, S-O Johansson (obs att veckodagen from. nu är torsdag).
  • Skene församlingshems terrass: torsdag 25 juni kl. 10.30, S-O Johansson.

OBS! Till dessa mässor behöver man anmäla sig senast dagen före till församlingsexpeditionen på tel. 0320-182 82 eller 0320-182 80 eller till orbyskeneforsamling@svenskakyrkan.se” Högst 15 deltagare varje gång.

Kollekt

Även om man firar gudstjänst hemma eller på annat sätt, kanske man vill lägga en kollekt. På Annandag Pingst går kollekten till MER:s arbete bland romer i Rumänien. Läs mer här. På Heliga Trefaldighets dag, 7 juni, går kollekten till Act Svenska kyrkan. Läs mer här.
Swishnumret för kollekt är 123 696 85 07. Skriv “Kollekt” på meddelanderaden. Obs! Tänk på att skicka in kollekten under söndagen eller helgdagen för att den ska komma med i kollektredovisningen.

Digital bibelstudium

Här finns nu bibelstudium över Efesierbrevet med tidigare kyrkoherden Göran Landgren. Det senaste är nr 5. De tidigare finns längre ner i flödet på sidan. Tyvärr har samtalsfrågorna till detta bibelstudium hamnat lite längre ner i flödet.
Om du vill ha samtalsfrågorna för sig, så finns de här. Vill du läsa en sammanfattning av bibelstudium nr 5, så finns den här.
Församlingen vill gärna erbjuda en digital bibelstudie- och bönegrupp. Är du intresserad? Kontakta komminister Magnus Skredsvik (se kontaktuppgifter ovan).


Biskop Susanne Rappmann har skrivit följande:
”Så ett råd som jag aldrig kunde drömma om att jag skulle ge: Jag vill uppmana dig som tillhör någon av riskgrupperna och/eller dig som är över 70 år att följa Folkhälsomyndighetens råd och stanna hemma! Kom inte till gudstjänster eller andra verksamheter. Jag vädjar till dig som är kyrkvärd, körsångare, emeriti präst, förtroendevald, ungdomsledare, anställd, trogen gudstjänstfirare. Du är en ovärderlig del av kyrkan! Men just nu bör du stanna hemma, inte bara för din egen skull, utan för dina medmänniskors skull.”
Här kan du läsa ett tidigare brev från biskop Susanne Rappmann med anledning av läget.


Av omsorg om varandra uppmanar vi alla
– att vara noga med handhygienen
– att inte hälsa på varandra med handslag eller annan kroppskontakt
– att stanna hemma om man känner förkylningssymptom
– att tänka på att hålla avstånd i mötet med andra människor

Följande arrangemang ställs in med anledning av situationen:

Måndagsöppet

Foto: Dukat på terrassen vid Skene församlingshem för mässa för personer i riskgruppen 27 maj.