orbykyrkahost

Onsdagen den 10 oktober besöker kontraktsprost
Patric Cerny Örby-Skene församling:

Församlingen i framtiden

Församlingskväll i Skene församlingshem
onsdag 10 oktober kl. 18.30.
Inledning och samtal med kontraktsprosten.
Kaffeservering.

Alla varmt välkomna!

Visitationshögmässa

Söndag 14 oktober kl. 11.00 (obs tiden!)
i Örby kyrka. Kontraktsprosten predikar.
Medverkar gör även pastoratskör, lovsångsgrupp
och ett förstärkt Kyrkbandet.
Efteråt lunch i Örby församlingshem.
Anmälan till lunchen senast 9 oktober
till orbyskeneforsamling@svenskakyrkan.se
eller till tel. 0320-480 66.

Alla varmt välkomna!